O projekcie / About our projectWe wrześniu ubiegłego roku mieliśmy okazję i przyjemność gościć u nas uczniów z Harel High School spod Jerozolimy. Spędziliśmy razem kilka wypełnionych po brzegi atrakcjami dni. Połączyliśmy pożyteczne z przyjemnym - dowiedzieliśmy się mnóstwo o ich kulturze, jak i nawiązaliśmy przyjaźnie, które trwają do dziś. Bez łez i obietnic ponownego spotkania podczas naszego rozstania nie mogło się obyć.

Owocem naszego spotkania i późniejszej wirtualnej współpracy jest stworzona przez nas wystawa. W ciągu tych trzech dni mieliśmy okazję zwiedzić synagogę w Dąbrowie Tarnowskiej i posłuchać o jego historii w języku angielskim. Kolejnym punktem naszej wycieczki była malowana wioska- Zalipie. Chcieliśmy pokazać naszym kolegom naszą kulturę i dziedzictwo.

Wcielaliśmy się w artystów malując kwiaty na wzór tych, które można spotkać na zalipiańskich domach. Wyszło nam to lepiej lub gorzej-najważniejsze, że wszyscy bawiliśmy się świetnie. Przedostatnim puntem zwiedzania była Bobowa- synagogę, którą zwiedzaliśmy wypełniła muzyka, nasz śpiew i taniec- okazja do integracji jak również kolejnego bliskiego "kontaktu" z żydowską kulturą. Wieczorem dotarliśmy do dworku w Jeżowie, który jest miejscem spotkań uczniów z Liceum Plastycznego. Piekliśmy jabłka i zajadaliśmy się typowymi dla naszych kolegów przysmakami -daktylami. Był to niewątpliwie jeden z ciekawszych punktów. Mieliśmy okazję bardziej się zintegrować.

Część zdjęć, które wykorzystaliśmy do stworzenia wystawy powstała już podczas naszej wycieczki po Tarnowie. Pozostałe systematycznie uzupełnialiśmy podczas plenerów. Kiedy wszystkie nowe i archiwalne zdjęcia były gotowe mogliśmy zabrać się za ich obrabianie, była to dla nas bardzo przydatna lekcja grafiki, zdobyliśmy nową przydatną umiejętność świetnie się przy tym bawiąc. Polegało to na naklejeniu na zdjęcia współczesne tych archiwalnych w specjalnym programie, do którego każdy miał dostęp. Sama obróbka zdjęć nie była niczym trudnym, wystarczyło wykazać się odrobiną sprytu i kreatywności.

Punktem kulminacyjnym powstawania naszej wystawy było wspólne spotkanie z koordynatorami, wybraliśmy wtedy najlepsze dwadzieścia zdjęć i przedyskutowaliśmy jak wyobrażamy sobie dalsze etapy naszej współpracy.

Do zdjęć postanowiliśmy dobrać cytaty ze wspomnień Rona Ungera i Marka Schonwettera, którzy zgodzili się nam udzielić wywiadów. Znaleźliśmy też odpowiednie fragmenty w książce Sama Goetza „I never saw my face” oraz w książce Ann S. Arnold pt. „Together - a Journey for survival”, które ukazały się wyłącznie w języku angielskim. W pierwszym przypadku zgodę na wykorzystanie fragmentów dała nam córka Sama, Genie Penn, a w drugim przypadku sama autorka książki, Ann S. Arnold, pomogła nam w uzyskaniu zapisu wideo ze wspomnień swojego ojca. To niesamowite słuchać prawdziwych informacji i wydarzeń od ludzi, którzy tego wszystkiego doświadczyli i żyli w tamtych czasach. Wywiady przeprowadzane z Ronem Ungerem i Markiem Schonwetterem otrzymaliśmy za pośrednictwem internetu, a wypowiedzi nieżyjącego już Sama Goetza znaleźliśmy na kanale youtube’owym założonego przez niego towarzystwa „The 1939 Society”. Kolejnym etapem była transkrypcja wypowiedzi z wideo, a następnie przetłumaczenie ich na język polski. Kiedy cytaty zostały dobrane do zdjęć, a następnie przetłumaczone, byliśmy już w dużej części gotowi z naszym projektem.

Kasia Nowak z klasy 1b zajęła się tworzeniem towarzyszącej wystawie strony internetowej, którą postanowiliśmy prowadzić w dwóch językach - polskim i angielskim, aby umożliwić dotarcie do treści, które zebraliśmy, jak największemu gronu odbiorców. Jednocześnie Szymon Kieroński z klasy 1c, członek szkolnego Klubu Kodera, zajął się przygotowaniem aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem Android, po której pobraniu użytkownik będzie mógł zapoznać się z opisem naszego przedsięwzięcia, obejrzeć zdjęcia, a także posłuchać wspomnień niegdysiejszych mieszkańców Tarnowa.

Kluczową kwestią dla nas jest to, by całe przedsięwzięcie dotarło do jak największej liczby odbiorców. Dlatego też padł pomysł, by do filmików z wypowiedziami dodać polskie napisy. W naszym teamie znalazła się osoba, która doskonale znała się na takich rzeczach, więc sam pomysł został zrealizowany sprawnie i pomyślnie. Nasz kolega Kamil przeprowadził dla nas warsztaty z tworzenia napisów na youtube, przez co zdobyliśmy nową, przydatną umiejętność.

Poszczególne etapy projektu były dla nas zdobyciem nowych doświadczeń i umiejętności, które z pewnością będziemy mogli wykorzystać w przyszłości. Dowiedzieliśmy się też wiele o historii naszego miasta, w tym wielu rzeczy, które były dla nas zupełnie nieznane przed przystąpieniem do realizacji projektu.

In September last year we had the opportunity and pleasure to host students from Harel High School from Mevaseret Zion near Jerusalem. We spent a few days which were full of attractions. We learned a lot about their culture, we made friendships which still last. Our meeting and the online cooperation that followed resulted in the Exposition called “Permeation-Przenikanie”, presented at the Tarnow Culture Centre.

Within three days of September workshops we could visit the synagogue in Dąbrowa Tarnowska and learn about its history.Then we went to the “painted village’’- Zalipie. We wanted to present our culture and heritage to our Israeli friends.

We got artistic and we painted flowers similar to those that can be found on houses in Zalipie village. Some of us did better then others - the most important was that everybody had fun. Last but one point of our sightseeing was Bobowa and its synagogue which we visited. We filled it with music, our singing and dancing - it was an opportunity to integrate as well as the next close "contact" with the Jewish culture. In the evening we arrived at the mansion in Jeżow, which is a meeting place for students from the Tarnow School of Arts. We baked apples and we ate some Israeli treats - dates. This was no doubt one of the highlights of the workshops. We had the opportunity to integrate.

Some of the photos we used in our exhibition were taken durning out trip at Tarnów. We took the remaining photos during the open air. When all the new and archival photos were ready, we started to edit photos. It was very useful lesson of computer graphics for us. We gained important skills while having lots of fun. We superimposed old photos on the new photos using the website called www.pixlr.com, which everyone could access. Editing photos wasn't hard but it was enough to exhibit a bit of ingenuity and creativity. Important moments while working on the exhibition was meeting with the coordinators. During those meetings we chose the best twenty photos and discussed how we imagine the next steps of our cooperation.

We decided to enrich the photos and choose corresponding quotations with memories of Ron Uger and Mark Schonwetter, who agreed to give us interviews. Ron Unger’s dauther sent us the videos with her father’s recollections. Moreover, we found appropriate parts in Sam Goetz’s book ‘I never saw my face’ and Ann S. Arnold’s book ‘Together- a Journey for survival’, which had been published only in English. As for Sam Goetz’s book - his daughter Genie Penn agreed for us to use the quotations from the book. In case of Ann S. Arnold’s book, she sent us a video recording of her Father’s recollections. It’s amazing listening the real information and events from people who experienced those things and lived in those days. too We found a video testimony of Sam Goetz on Youtube, on the ‘The 1939 Society’ channel and they agreed for us to use parts of it too. Next we transcribed all the video testimonies and translated them into Polish and created Polish subtitles. Our colleague Kamil taught us how to put subtitles on Youtube and thanks to him we gained new useful skills.We also translated the quotations from the book by Sam Goetz.

Kasia Nowak from class 1b created a website for our exhibition. We decided to run this website in two languages – Polish and English, to reach as many people as possible. Szymon Kieroński from class 1c, a member of our school’s Coder Club, created a mobile application for Android devices.After downloading it, a user can read about our project, view photos, and read the testimonies of people who used to live in Tarnów.

On each etap of our Project we gained new skills and experienes which will come in handy in the future. We also learned a lot of about the history of our town - many things that we hadn’t known before making the project.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz