piątek, 2 grudnia 2016

David Becker- his history

 The sculpture in Tarnow's Jewish Cemetery/
Pomnik na Tarnowskim Cmentarzu Żydowskim

In Israel, we met the daughter of David Becker, a famous sculptor who lived in Tarnów before the Second World War. She told us her father's story. Before the war he studied at the Academy of Fine Arts in Cracow, then, when the war started, he found refuge in Russia. When the war ended and he came back to Tarnów, he didn't find any of Jewish Synagogues as they had been destroyed by the Germans. All he could see was ruins. He used a piece taken from the ruins of the Jubilee Synagogue to make a monument that commemorated the 25 thousand Jews who had been killed during World War II.

To put the sculpture in Tarnow's Jewish Cemetery he needed to simulate his own funeral,because he didn't get permission from the Communist authorities.
His sculpture, which you can still admire in the Jewish cemetery in Tarnów, was the first Jewish memorial in Poland, or maybe in the entire world.

W trakcie trwania naszego wyjazdu do Izraela, poznaliśmy córkę znanego artysty, Davida Becker. Opowiedziała nam historie swojego ojca, żyjącego w czasach, w których codziennie ginęło wiele Żydów. On sam w czasie tego trudnego okresu wyjechał na wschód, do Związku Radzieckiego. Powrócił do kraju, do Tarnowa wraz z armią, na miejscu nie zastał już żadnej synagogi żydowskiej, na ich miejscu leżały wtedy już tylko gruzy.
Udało mu się jednak ocalić większy kawałek jednej z kolumn podtrzymujących synagogę, jako artysta, dla upamiętnienia 25 tyś. Żydów zamordowanych przez Niemców,
 użył fragmentów jednej z kolumn pochodzących z ruin Synagogi Jubileuszowej do stworzenia pomnika, który postawił na żydowskim cmentarzu. Nieregularne pęknięcie pomnika ma symbolizować przerwany żywot zamordowanych Żydów Jednak w tamtych czasach nie było łatwo uzyskać zgodę na odsłonięcie pomników żydowskich, więc David musiał upozorować swój pogrzeb aby nie zwróciło niczyjej uwagi większe zgromadzenie ludności przy pomniku. Który wtedy był pierwszym upamiętniającym Żydów pomnikiem w Polsce, a może nawet na świecie. 
Przed wojną David studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po wojnie wyjechał do Izraela, gdzie został już na stałe.             
Our teacher with David Becker's dauther/ Nasz nauczyciel z córką Davida Becker 


Tarnow Cemetery Monument in Kyriat Shaul/ Kopia pomnika w Muzeum w Kyriat Shaul

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz