poniedziałek, 28 listopada 2016

Relacja z prezentacji na temat wyjazdu do Izraela.At the end of November Kasia, Agnieszka and Kamil, who had taken part in a delegation to Israel earlier, made a presentation for other students from our class during one of the lessons. They told us about their trip to Izrael, during which they had visited the Yad Vashem Institute and David Yellin College. Also, they told us about lessons in Harel High School and meeting with Amira Gal who told them about a history of her father David Becker, the author of the monument in Tarnow Jewish cemetery, and about the origin of that monument too.
 

They visited numerous landmarks: the Wailing Wall, Mount Herzl, Dead See and Ein Geddi kibbutz. They also visited Jerusalem. We could see photos of Stations of the Cross, Mount of Olives, Getsmania and Basilica of The Holy Sepulchre.
 


 They main highlight of the delegation was the opening of the exhibition prepared by students from our school and from Harel High School. The opening
took place in Mevaseret Zion and was attended by numerous guests, among which there were former residents of Tarnow or people whose ancestors lived in our city.
  After the presentation, we tasted Israel's traditional dishes like hummus, olive oil, olives, Kaki fruit and oregano.


Końcem listopada Kasia, Agnieszka i Kamil, którzy wzięli udział we wcześniejszej wycieczce do Izraela, stworzyli prezentację na ten temat dla innych uczniów ze swojej klasy, którą przestawili podczas jednej z ich lekcji.
 Opowiedzieli nam oni o ich wycieczce do Izraela, podczas której zwiedzili oni Instytut Yad Vashem oraz kolegium Davida Yellina. Wspomnieli oni również o lekcjach w Harel High School i spotkaniu z Amirą Gal, która opowiedziała im historię jej ojca Davida Beckera, autora pomnika na żydowskim cmentarzu w Tarnowie,a także samą historię pochodzenia tego pomnika.
 Zwiedzili oni wiele zabytków: Ścianę Płaczu, Wzgórze Herzla, Morze Martwe oraz kibuc Ein Geddi. Odwiedzili oni również Jerozolimę. Na zdjęciach można było zobaczyć Drogę Krzyżową, Górę Oliwną, Getsmanię oraz Bazylikę Grobu Pańskiego.
 Główną atrakcją wycieczki było otwarcie wystawy przygotowanej przez studentów z naszej szkoły oraz ze szkoły Harel High School. Otwarcie odbyło się w Mavaseret Zion, w którym wzięło udział wielu gości. Byli wśród nich dawni mieszkańcy Tarnowa lub ludzie, których dawni przodkowie mieszkali w naszym mieście. 
 Po prezentacji spróbowaliśmy tradycyjnych izraelskich potraw takich jak hummus, oliwa z oliwek, oliwki, owoc kaki i oregano.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz