poniedziałek, 21 listopada 2016

Otwarcie wystawy w Mevaseret Zion/ Opening of our exhibition in Mevaseret Zion

November 21, 2016 was the date when a delegation of students from V High School Janusz Korczak in Tarnow made the opening ceremony of the exhibition which is the result of a multimedia project Permeation-Permeation.The opening took place in Israel, in the town of Mevasseret Zion near Jerusalem, where the cooperating school Harel High School, where students were also co-authors of the project.The third institution participating in the project was Tarnowskie Cultural Center, whose headquarters from June to September this year, a multimedia exhibition had an opportunity to visit the inhabitants of Tarnow.According to the TCK, this exhibition was the most visited exhibition in this calendar year!

The aim of the project is to restore the memory of the Jewish communities of our city, which before the war accounted for over 45% of the inhabitants of Tarnow.The title "Permeation" is symbolic coexistence of two worlds, spaced in time, but united by one place
21 listopada 2016 roku to data kiedy delegacja uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego im Janusza Korczaka w Tarnowie dokonała uroczystego otwarcia wystawy multimedialnej będącej rezultatem projektu Permeation-Przenikanie.
Wernisaż miał miejsce w Izraelu, w miejscowości Mevasseret Zion pod Jerozolimą, gdzie znajduje się współpracująca szkoła Harel High School, której uczniowie byli także współtwórcami projektu.

Trzecią instytucją uczestniczącą w projekcie było Tarnowskie Centrum Kultury, w którego siedzibie od czerwca do września tego roku wystawę multimedialną mieli okazję zwiedzać mieszkańcy Tarnowa.

Według danych TCK, wystawa ta była najczęściej odwiedzają wystawą w tym roku kalendarzowym!Celem projektu jest przywrócenie pamięci o żydowskiej społeczności naszego miasta, która przed II wojną światową stanowiła ponad 45% mieszkańców Tarnowa.Tytułowe “Przenikanie” to symboliczne współistnienie dwóch światów, oddalonych od siebie w czasie, ale złączonych jednym miejscem.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz